Dátum: 30.04.2017
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Venujte, prosím, 2% vašich daní na ďalší rozvoj a údržbu portálu InfoLib, vopred Vám ďakujeme!

Už len dva dni máte možnosť darovať portálu InfoLib 2 % vašich daní. Ďakujeme!

Logo Spolku slovenských knihovníkov a knižníc
Vážené kolegyne a kolegovia,
vážení priaznivci portálu InfoLib!

Ďakujeme za Vašu prejavenú priazeň
v roku 2016 a v predchádzajúcich rokoch!

V roku 2017 sa opäť uchádzame o Vašu podporu a priazeň
prostredníctvom 2% (3%) Vašich zaplatených daní
účelovo viazaných na zabezpečenie kvalitného chodu
celoslovenského knihovníckeho portálu InfoLib,
ktorý pre Vás od roku 2004 sprístupňuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK).

V prípade Vášho rozhodnutia, poukázať v súlade s § 50 zákona o dani z príjmov 2%-ný podiel zo zaplatenej dane pre SSKK, uvádzame na poukázanie nasledovné možnosti:
Zamestnanci
1. Vyplnia Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane
2. Svojho zamestnávateľa požiadajú o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
3. Do 30. 4. 2017 doručia na Daňový úrad v mieste svojho bydliska Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane

Právnické osoby a SZČO
1. Vyplnia jedno z daňových priznaní pre fyzické osoby
– typ A – suma zo zaplatenej dane a údaje o SSKK sa uvedú v oddiele VIII.
– typ B – suma zo zaplatenej dane a údaje o SSKK sa uvedú v oddiele XIII.
– daňové priznanie pre právnické osoby – uvedie sa suma zo zaplatenej dane a údaje o SSKK v časti IV.

2. Do 31. 3. 2017 daňové priznanie doručia na Daňový úrad a zároveň uhradia daň do stanoveného termínu podania
Údaje o prijímateľovi

Názov: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 00178594
DIČ: 2020795678
Sídlo: Michalská 1, 814 17 Bratislava

Tlačivo na stiahnutie:

1. VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s vyplnenými údajmi o prijímateľovi: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
2.POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.rozhodni.sk, alebo
v dokumente Postup krokov...

Ďakujeme za Vašu priazeň, ktorá pomôže nášmu spoločnému portálu InfoLib!
Členovia celoslovenského výboru SSKK

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri