Dátum: 20.04.2019
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

TLib – Trends in Libraries TRENDY V KNIŽNIČNEJ PRAXI

Odborný seminár pre knihovníkov a informačných špecialistov 15. – 16. mája 2018 v ŠVK v Banskej Bystrici

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Slovenská asociácia knižníc
Goethe-Institut Bratislava
usporiadajú v dňoch

15. – 16. mája 2018

XVII. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov s názvom
"TLib – Trends in Libraries- TRENDY V KNIŽNIČNEJ PRAXI".
Seminár je venovaný téme "Moderný marketing v knižniciach – hľadanie cesty k spokojnému používateľovi služieb".

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri