Dátum: 08.08.2020
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Slovenský ornament majstra Kostelníčka

14.01.2020
Pozvánka na vernisáž výstavy 22. januára 2020 o 16:30 hod. vo Verejnej knižnici Jána Bocatia. Výstava potrvá do 9. marca 2020.

Verejná knižnica Jána Bocatia v spolupráci so Súkromným etnografickým múzeum HUMNO a Záujmovým odborom regionalistiky Matice slovenskej  pozýva 22. januára 2020 o 16:30 hod. na vernisáž výstavy Slovenský ornament majstra Kostelníčka. Zostavovateľkou a zároveň aj kurátorkou výstavy je PhDr. Gabriela Čiasnohová – Barlová.

Ornamentálna tvorba je typickým prejavom ľudovej kultúry, no vďaka umelcovi, maliarovi Štefanovi Leonardovi Kostelníčkovi bol slovenský ornament povýšený na umenie. Štefan Leonard Kostelníček zberateľ, zakladateľ a propagátor slovenskej ornamentiky, sa narodil 14. februára 1900 v Spišskej Starej Vsi v chudobnej roľníckej rodine ako najmladšie, siedme dieťa. Na výtvarné štúdiá nastúpil v prvej grafickej a  kresliarskej škole na Slovensku u Eugena Króna v Košiciach. Po ročnom štúdiu si v Košiciach otvoril ateliér, ktorý bol zameraný na slovenský ornament. Ornament zbieral a študoval nielen na Slovensku, ale aj na  Morave a Podkarpatskej Rusi. Jeho kariéra vrcholila v období prvej Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945. V Bratislave mal veľký ateliér aj s výstavnými priestormi. Bol mimoriadne nadaným a zručným kresliarom. Je známe, že okrem ornamentov kreslil a maľoval portréty i  štylizované postavy v krojoch. Zomrel náhle  počas návštevy Košíc 19. septembra 1949.

PhDr. Gabriele Čiasnohovej – Barlovej sa podarilo na pätnástich veľkoplošných tabuliach prezentovať práce z  tvorby Leonarda Kostelníčka. Tabule obsahujú viaceré dokumenty, ktoré obsahovo navzájom súvisia. Spoločným znakom je predovšetkým autorský ornament. Všetky uvedené diela dokumentujú bohaté možnosti využitia motívu slovenského ornamentu z dielne majstra Kostelníčka v slovenskej histórii. Výstava potrvá v priestoroch Centrálnej požičovne Verejnej knižnice Jána Bocatia do 9. marca 2020.

Plagát 

 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri