Dátum: 04.06.2020
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Pozývame Vás na celoslovenskú konferenciu „Knižnice 2015“

Poznačte si do kalendárov termín konania pripravovanej celoslovenskej konferencie "Knižnice 2015". Tešíme sa na stretnutie s Vami v termíne 29. – 30. september 2015 v Liptovskom Jáne

Logo Slovenskej asociácie knižnícCeloslovenská konferencia „Knižnice 2015“ má za cieľ oboznámiť účastníkov konferencie s aktuálnym dianím v oblasti knihovníctva: strategickým dokumentom „Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020“ (strategická oblasť 1: Formovanie informačných potrieb, podpora informačnej gramotnosti, riadenie a rozvoj ľudských zdrojov pre trvalú udržateľnosť a rozvoj činnosti knižníc; strategická oblasť 2: Budovanie, trvalé uchovanie, rozvoj a ochrana knižnično-informačných fondov; strategická oblasť 3: Optimalizácia a rozvoj knižnično-informačných služieb a metód správy informácií a znalostí), aktuálnou situáciou v oblasti legislatívy – novým knižničným zákonom a autorským zákonom.

Zámerom je vyvolať širokú odbornú diskusiu, stanoviť priority, zohľadňujúc pritom zmeny, ktoré sprevádzajú súčasné dianie v knihovníctve (v oblasti knižnično-informačných fondov – akvizícia e-kníh, elektronických informačných zdrojov, rozvoj komunikačných a informačných technológií – digitalizácia kultúrneho dedičstva; v oblasti zavádzania nových služieb – e-learning, komunitné aktivity a pod.).

Termín konania konferencie: 29. – 30. septembra 2015, hotel Sorea Máj, Liptovský Ján.

Ďalšie informácie o konferencii budú prístupné na pripravovanej webovej stránke konferencie.
Tešíme sa na stretnutie s Vami na konferencii "Knižnice 2015"!

PhDr. Daniela Džuganová, predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc,

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri