Dátum: 19.05.2019
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Venujte, prosím, 2% vašich daní na ďalší rozvoj a údržbu portálu InfoLib, vopred Vám ďakujeme!

Aj tento rok máte možnosť darovať portálu InfoLib 2 % vašich daní. Ďakujeme!

 Logo Spolku slovenských knihovníkov a knižníc
Vážené kolegyne a kolegovia,
vážení priaznivci portálu InfoLib!

Ďakujeme za Vašu prejavenú priazeň
v roku 2018 a v predchádzajúcich rokoch!

V roku 2019 sa opäť uchádzame o Vašu podporu a priazeň
prostredníctvom 2% Vašich zaplatených daní
účelovo viazaných na zabezpečenie kvalitného chodu
celoslovenského knihovníckeho portálu InfoLib,
ktorý pre Vás od roku 2004 sprístupňuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK).

V prípade Vášho rozhodnutia, poukázať v súlade s § 50 zákona o dani z príjmov 2%-ný podiel zo zaplatenej dane pre SSKK, uvádzame na poukázanie nasledovné možnosti –
POSTUP KROKOV NA STIAHNUTIE:
Zamestnanci
1. Vyplnia Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane

2. na základe Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti od zamestnávateľa

3. do 30. 4. 2019 doručia na Daňový úrad v mieste svojho bydliska Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane
Vyhlásenie (nové na  rok 2019) – tlačivo na stiahnutie
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (nové na  rok 2019) – tlačivo na stiahnutie

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A, údaje sa uvedú v oddiele VIII.
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B (nové na  rok 2019), údaje sa uvedú v oddiele XII.

Právnická osoba
Daňové priznanie právnických osôb (nové na  rok 2019), údaje sa uvedú v časti VI.
Právnické a  fyzické osoby do 31. 3. 2019 doručia daňové priznanie na  Daňový úrad a  zároveň prípadnú daň uhradia do stanoveného termínu podania.

Tlačivá na stiahnutie a bližšie informácie nájdete aj na webovej stránke www.rozhodni.sk

Údaje o prijímateľovi
Názov: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 00178594
DIČ: 2020795678
Sídlo: Michalská 1, 816 14 Bratislava
Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.rozhodni.sk, alebo

v dokumente Postup krokov... – návod na stiahnutie.

Ďakujeme za Vašu priazeň, ktorá pomôže nášmu spoločnému portálu InfoLib!
Predsedníčka SSKK a členovia celoslovenského výboru SSKK

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri