Dátum: 19.12.2018
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

Medzinárodná konferencia sa uskutoční 3. mája 2018 v prednáškovej sále v Univerzitnej knižnici na Ventúrskej ulici 11 v Bratislave, registrácia do 25. 4. 2018

Pozvánka
na 12. medzinárodnú konferenciu
organizovanú pod záštitou
ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Martiny Lubyovej

Bratislava
Univerzitná knižnica
Ventúrska 11
prednášková sála
3. mája 2018

Pozvánka a program 

Povinná elektronická registrácia:
Svoju účasť nám, prosíme, potvrďte najneskôr do 25. apríla 2018 prostredníctvom internetovej stránky Slovenskej pedagogickej knižnice:
http://www.spgk.sk/?prihlaska-na-12-medzinarodnu-konferenciu-skolske-kniznice-ako-informacne-a-kulturne-centra-skol

Účasť na medzinárodnej konferencii je bezplatná. Kapacita medzinárodnej konferencie je 120 miest.

Odborný garant:
Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice
Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/68 20 86 10
E-mail:

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri