Dátum: 30.09.2020
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Medzirezortné pripomienkové konanie – Návrh zákona o knižniciach

koniec pripomienkového konania: 5. 12. 2014

Logo Ministerstva kultúry SR

Využite možnosť medzirezortného pripomienkovania Návrhu zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.prostredníctvom portálu právnych predpisov v termíne do 5. 12. 2014.


Pripomienky k návrhu zákona môžete zasielať prostredníctvom Portálu právnych predpisov.
Na portál právnych predpisov je potrebné vopred Vašu inštitúciu zaregistrovať, až následne sa Vám zobrazia online možnosti na zasielanie pripomienok.

Vlastný materiál návrhu zákona je dostupný na Portáli právnych predpisov.
Vlastný materiál: Návrh zákona o knižniciach (pdf), Návrh zákona o knižniciach (doc)

Dátum ukončenia medzirezortného pripomienkového konania: 5. 12. 2014


 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri