Dátum: 15.01.2021
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Dotácia Ministerstva spravodlivosti SR - projekty proti diskriminácii

12.01.2021
Predkladanie žiadostí: do 15. 2. 2021

Výzva na dotáciu Ministerstva spravodlivosti SR na rok 2021

Zameranie na: presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Dotáciu možno podľa účelu použitia poskytnúť okrem iného aj na: podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže, podporu vzdelávania a školenia, zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín, zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok v oblasti ľudských práv a slobôd alebo podporu spoločensko-vedných aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Termín predkladania žiadostí je 15. február 2021.

Všetky informácie: http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Dotacie/Vyzva-na-rok-2021.aspx 


Zdroj informácie: Knižničný inštitút SNK

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri