Dátum: 20.04.2019
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Časový a stres manažment

Teoreticko-praktické tréningy na tému Časový a stres manažment realizované v rámci projektu Vzdelaní knihovníci – spokojní používatelia 2 v dňoch 25. a 27. septembra 2018 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene
Krajská knižnica organizuje v dňoch 25. a 27. septembra 2018 v čase 8.00 - 15.00 hod. teoreticko-praktický tréning Časový a stres manažment v rámci projektu Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia 2. Lektorkou bude PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.

Cieľom kurzu je získať poznatky o strese, príčinách stresu, jeho dôsledkoch, o možnostiach jeho zvládania, naučiť sa efektívne zvládať stresové situácie v práci s  ľuďmi, používateľmi, spolupracovníkmi a efektívne manažovať čas knihovníkov. Účastníkmi budú odborní zamestnanci verejných knižníc Banskobystrického kraja.

 

PODUJATIE Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL
FOND NA PODPORU UMENIA - HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU


 Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri